لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 1948 رحیم نظری 8298
فعال 1947 کیومرث عشقی کارثانی 11697
فعال 1946 حمیدرضا عابدینی 8094
فعال 1945 پویان طهماسبی 17190
فعال 1941 خبات هجرانی 1224
فعال 1941 فرهاد کربلائی صادقی 6738
فعال 1941 نامی نیک زاد 3927
فعال 1939 سیده ستاره سبط رسول 3312
فعال 1935 عرفان براتیان 26361
فعال 1934 محرم احمدیان 8652
فعال 1932 مرتضی عابدینی 5997
فعال 1930 سید حمید شریعت پناهی 5787
فعال 1929 پرنیان قمی 13464
فعال 1928 محمد رضا ولدی 9816
فعال 1927 سیده فاطمه هاشمی 1827
فعال 1925 محسن کشاورز هدایتی 12447
فعال 1922 محمد رضا نژادشیرازی 9033
فعال 1916 آرین برادران تمدن 16674
فعال 1915 مهدی خادمی 31236
فعال 1912 هاشم حیدری کاریزکی 7248