لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع درجه مربیگری
عضویت تمدید نشده است 2492 پوریا درینی 5163 مربیگری درجه ۱
فعال 2469 سید جواد علوی مقدم 3057 مربیگری درجه ۱
عضویت تمدید نشده است 2403 حسن عباسی فر 2403 مدرس فدراسیون
عضویت تمدید نشده است 2361 خسرو شیخ هرندی 1617 مدرس فدراسیون
عضویت تمدید نشده است 2340 مرتضی محجوب زردست 5232 مدرس فدراسیون
عضویت تمدید نشده است 2328 سید حامد موسویان شب گرد 2484 مدرس فدراسیون
عضویت تمدید نشده است 2305 امیر کوثری نیا 5355 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 2294 مهرداد اردشی 7026 مدرس فدراسیون
عضویت تمدید نشده است 2290 آرش روغنی 2748 مدرس فدراسیون
عضویت تمدید نشده است 2278 علیرضا دلیر 9939 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 2276 میثم خطیبی 4704 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 2274 حمید رضا پورشاهماری 15186 مدرس فدراسیون
عضویت تمدید نشده است 2250 شادی پری در 2853 مدرس فدراسیون
عضویت تمدید نشده است 2236 سید جعفر خمیسی 5064 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 2229 علی خواجه حسام الدینی 7059 مربیگری درجه ۲
عضویت تمدید نشده است 2228 مجتبی ملکی 3687 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 2224 محمد اکبری 9813 مربیگری درجه ۳
عضویت تمدید نشده است 2215 احمد ابراهیمی 37587 مربیگری درجه ۲
عضویت تمدید نشده است 2210 وحید خالصی 12912 مربیگری درجه ۲
عضویت تمدید نشده است 2195 علی عابدی 14034 مربیگری درجه ۱