لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 2595 پویا ایدنی 4761
فعال 2530 احسان قائم مقامی 6681
فعال 2492 پوریا درینی 5163
فعال 2469 سید جواد علوی مقدم 3057
فعال 2460 اصغر گلی زاده 6330
فعال 2421 احمد عسگری زاده 4551
فعال 2398 بردیا دانشور 6474
فعال 2398 آریا امیدی خالکی 2718
فعال 2340 مرتضی محجوب زردست 5232
فعال 2336 مهدی حسینی پور 9798
فعال 2328 مرتضی دربان وایقانی 6702
فعال 2326 آرش داغلی 9075
فعال 2305 امیر کوثری نیا 5355
فعال 2300 علی راستبد 5712
فعال 2291 مهدی غلامی اوریمی 2820
فعال 2290 علی ولیزاده 5769
فعال 2277 محمدمیران خادمی 6444
فعال 2276 میثم خطیبی 4704
فعال 2270 محمد جعفر کامبوزیا 1000
فعال 2268 نیما حسین زاده 8658