لیست مربیان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
2140 محسن مصدق پور 6627
2134 امیر ملکی 2025
2132 مهران اعظمی کیا 9672
2131 علی رضا سالمی 15438
2131 محمدمهدی چواری 4020
2129 جواد ترکمن نژاد 5871
2127 مهدی درآبادی زارع 27498
2125 محمد علی پیر دهقان 23502
2122 مهدی امینی زاده 2178
2120 محمود اسکندری 23184
2119 شاهین جوانی 6546
2119 علی پیلوایه 6249
2119 ابراهیم حق شناس گتابی 1020
2118 فرشید آزادبخش 4206
2116 محمد کریمی 4098
2112 حسین نیک پور قنواتی 9501
2108 نوید مکوندی 11328
2106 حسین آریانژاد 2754
2105 محمد دلجو 2004
2091 علی امیری 6501