لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 مسعود عظیم خانی 101017
فعال 0 زینب صالحی 101022
فعال 0 دانیال اربابی قلعه نو 101026
فعال 0 فرزاد خمسه پور 101030
فعال 0 فاضل محزونی قره درویشلو 101031
فعال 0 حمید بابائی 101034
فعال 0 محمد فهیمی نژاد 101035
فعال 0 پرهام شهریاری 101037
فعال 0 آرین فرهادزاده 101038
فعال 0 پرهام بزرگزاد ایمانی 101039
فعال 0 آرزو میرمحمد صادقی 101040
فعال 0 ماهان امینی 101041
فعال 0 محمد تاحسینی 101042
فعال 0 آرشا ثبتی 101043
فعال 0 جمشید فاتحی 101045
فعال 0 ارسام حسینی 101046
فعال 0 پرهام محمدی 101047
فعال 0 امیرحسین اسدی 101048
فعال 0 مبین بهنورد 101049
فعال 0 محمد ارشا فیضی 101050