لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 امیر حسین خواجه حق وردی 100730
فعال 0 پارسا ارزانی 100731
فعال 0 تقی حسین زاده 100732
فعال 0 مانی ملکی 100733
فعال 0 حسین احمدی بیرگانی 100734
فعال 0 رقیه سلطانی کجوری 100735
فعال 0 فاطمه سلطانی کجوری 100736
فعال 0 راضیه جوکاری ششده 100748
فعال 0 مجتبی جوکاری 100751
فعال 0 محمدامین شریفی 100752
فعال 0 امیر ملاحی 100753
فعال 0 زیبا علی محمدپور 100775
فعال 0 محمد کلانتری 100786
فعال 0 علی فرهادی 100788
فعال 0 محمد مومنی کوپائی 100789
فعال 0 سیاوش فرخی کبریا 100791
فعال 0 مهدیار کریمی 100794
فعال 0 مهدی پاکدل 100796
فعال 0 صبا کاظمی 100798
فعال 0 پارسا پیردیر 100799