لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 ثناالسادات اسحاقی 100814
فعال 0 فاطمه السادات اسحاقی 100815
فعال 0 معصومه افکاری بالاشهری 100816
فعال 0 مسعود حمیدی راد 100817
فعال 0 ناهید آریابد 100818
فعال 0 نرگس سنائی زاده 100819
فعال 0 میلاد سخاوتی 100820
فعال 0 محمدمتین شاهد 100821
فعال 0 رضا اله یورتی 100822
فعال 0 مهدی جلیل پیران 100823
فعال 0 حامد جلیل طهماسبی 100824
فعال 0 محمد طاها اسماعیلی 100825
فعال 0 فیروزه شبانیان بروجنی 100826
فعال 0 محمد متین تقی پور 100827
فعال 0 عنایت جلیل طهماسبی 100828
فعال 0 شایان روزدار 100829
فعال 0 سید کسری اورعی سجادی 100898
فعال 0 آرمان زارعی 100900
فعال 0 رضا عظیمی 100901
فعال 0 محمد رضا فخرآور 100902