لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 ناصر مختاری 36363
فعال 0 مریم حاجیان 36375
فعال 0 سانای سردارملی 36432
فعال 0 آریان تهامی 36441
فعال 0 ژینا رحیمی 36573
فعال 0 مبینا کاظمی آشتیانی 36621
فعال 0 بهنود بهنام 36627
فعال 0 سعید طالب زاده 36726
فعال 0 محمد امیدی 36729
فعال 0 فواد مختار ساسانی 36732
فعال 0 یسنا آقائی 36801
فعال 0 بهروز مجدزاده خاندانی 36903
فعال 0 میثم ابراهیمی 36954
فعال 0 محمد شریفیان 37068
فعال 0 حسین صمدیار 37086
فعال 0 حسین فولادی 37098
فعال 0 داود زینی 37125
فعال 0 مهدیار زینی 37143
فعال 0 ماهان رحمتی خواه ماسوله 37149
فعال 0 محمد جواد شهرویی 37251