لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 زهرا سامی 100606
فعال 0 هاجر بهرامیان 100608
فعال 0 معصومه قاسمی 100609
فعال 0 لیلا افشاری 100610
فعال 0 منوچهر منصورزاده 100611
فعال 0 ارسلان قائمی 100612
فعال 0 فضل اله افروز نیا 100620
فعال 0 حسن شهرآزاد 100640
فعال 0 شهرام جعفری 100641
فعال 0 مجتبی داداشپور 100642
فعال 0 جعفر حسن زاده 100643
فعال 0 حسین ولی زاده 100644
فعال 0 شاهرخ نظامی دوست 100645
فعال 0 فاطمه باقری کوشکجه 100646
فعال 0 علیرضا شایان منش 100647
فعال 0 قاسم ابراهیمی 100648
فعال 0 آذر باقری کوشکچه 100649
فعال 0 زینب خدایاری 1091
فعال 0 امیر علی قربانی ن‍ژاد 4767
فعال 0 ابراهیم حسینی پور 4926