لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 عرفان آدیشی 102335
فعال 0 امیر حسین علیزاده 102336
فعال 0 آیدین حمیدزاده 102337
فعال 0 حمید معظمی 102338
فعال 0 نوید گل محمدزاده خیاوی 102340
فعال 0 صدرا یاراحمدی 102341
فعال 0 سارا یاراحمدی 102342
فعال 0 آرمین گنجی صفار 102343
فعال 0 یزدان اسلام زاده خیاوی 102344
فعال 0 لعبا عابد 102345
فعال 0 طاها محرم زاده 102346
فعال 0 امین محرم زاده 102347
فعال 0 آتیلا اسلام زاده خیاوی 102348
فعال 0 مبین جعفرپور مزرعه خلفی 102349
فعال 0 وحید قاسمی 102350
فعال 0 امیر رضا خادمی 102351
فعال 0 ماهان ناقلی آلنی 102352
فعال 0 یوسف حاجیلو 102353
فعال 0 محمدستار امیری دوماری 102358
فعال 0 جواد وفا 102362