لیست اعضا فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن کد سیستم جامع
فعال 0 نوژین مرتضوی 102252
فعال 0 پرستو نوشیروان بابلی 102275
فعال 0 نارینا کلوندی 102281
فعال 0 نازنین ایروانی 102282
فعال 0 محمد جواد عقیلی دهنوی 102283
فعال 0 محمدصدرا اعرابی 102287
فعال 0 درسا شامحمدی 102288
فعال 0 پرنیا فتوحی 102289
فعال 0 فاطمه السادات غیاث زاده نائینی 102290
فعال 0 آوا مسعودی 102291
فعال 0 سید ابوالفضل میر فخرالدین 102292
فعال 0 سینا یزدانی 102293
فعال 0 راستین خانجانی 102294
فعال 0 محمد مهدی سلطانی 102295
فعال 0 فرید زرکشان اصفهانی 102296
فعال 0 مهرداد مژدی 102297
فعال 0 علیرضا محمدی اصل 102298
فعال 0 عباس الله بخش 102299
فعال 0 محمد شبانی 102301
فعال 0 پارسا توکلی 102305