لیست تیم‌ها

نام استان وضعیت
فدراسیون تهران انتظار بررسی
فدراسیون تهران انتظار بررسی
ایران آذربایجان شرقی انتظار بررسی
گندم مغان اردبیل انتظار بررسی
صفحه شطرنج البرز انتظار بررسی
شهرداری قم قم فعال
فدراسیون ورزش دانش آموزی تهران انتظار بررسی
شرکت تامین شبکه الکترونیکی ارس بوشهر انتظار بررسی
تنویر تهران انتظار بررسی
هیات شطرنج خراسان رضوی خراسان رضوی انتظار بررسی
پرسپولیس ایران تهران انتظار بررسی
سایپای تهران تهران انتظار بررسی
آدرین رشت گیلان انتظار بررسی
رخ در رخ با مهاب تهران انتظار بررسی
هیات شطرنج استان زنجان زنجان انتظار بررسی
قهرمانان کشور آذربایجان شرقی انتظار بررسی
هیئت شطرنج استان همدان همدان انتظار بررسی
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه کرمانشاه انتظار بررسی
منتخب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهران انتظار بررسی
ذوب آهن اصفهان انتظار بررسی