لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
0 بهار هاتفی کیوانلو خراسان رضوی 28035 22538887 داور درجه 3
0 پریسا قنبری خوزستان 112914 -------- داور درجه 3
0 فرخ کاظم خانی خوزستان 113915 -------- داور درجه 3
0 هاجر فیروزی خوزستان 112978 42712670 داور درجه 3
0 فاطمه گنجی خوزستان 114786 -------- داور درجه 3
0 علیرضا دبیری خوزستان 112904 -------- داور درجه 3
0 شیما مهدی زاده کیش 114705 -------- داور درجه 3
0 غزاله امجدی البرز 113962 -------- داور درجه 3
0 لیلا نسترنی البرز 107085 -------- داور درجه 3
0 زهرا نیکخو مازندران 100202 32784619 داور درجه 2
0 کتایون طاهری پری تهران 101365 32795157 داور درجه 2
0 طوبی حسن نژاد خراسان رضوی 115201 -------- داور درجه 3
0 سینا نیکفر سمنان 9303 22527079 داور درجه 3
0 نگار آرام قزوین 115264 -------- داور درجه 3
0 مهرناز بلوریان تهران 12693 32763794 داور درجه 3
0 مجید امینی سمنان 115303 42535999 داور درجه 3
0 حسین علیزاده فیشمی گیلان 109216 -------- داور درجه 3
0 زینت رنجبر هرمزگان 115474 -------- داور درجه 3
0 عقیل هنرمند فارس 106947 32768273 داور درجه 3
0 احمد فرخنده هرمزگان 109496 36710989 داور درجه 3