لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
1342 لیلا نوجوان آذربایجان شرقی 36723 -------- داور درجه 3
0 نبیل عقیلی ساحلی هرمزگان 113526 -------- داور درجه 3
0 صفر نجفی چهار محال و بختیاری 100101 -------- داور درجه 3
0 ابوبکر عزیزی هرمزگان 27537 22537015 داور درجه 3
0 سید علی موسوی اردبیل 30657 22560815 داور درجه 3
0 حسین شاهدوست خراسان رضوی 27567 22537082 داور درجه 3
0 گلاره افضلی تهران 18081 12594784 داور درجه 3
0 زهرا شیرمحمدی مرکزی 19341 22500820 داور درجه 3
0 محمد رضا اصلانی اصفهان 20313 22504109 داور درجه 3
0 مریم عباس پور سرشگی تهران 7998 22515356 داور درجه 3
0 ساره مصلح شیرازی فارس 8778 12589195 داور درجه 3
0 مریم پرکار گیلان 7221 22505636 داور درجه 2
0 سید امین طیبی خراسان شمالی 1124 12584053 داور درجه 2
0 روشنک دوانلو مازندران 8058 12546879 داور درجه 1
0 مهراوه حصیرچیان مازندران 8055 22525971 داور درجه 1
0 سید عبداله ساداتی مازندران 21195 22505245 داور درجه 1
0 ناهید غلامی بوشهر 9363 22501037 داور درجه 1
0 نگین رمضان پور اصفهان 11175 12589500 داور درجه 1
0 سعید کنعان آذر تهران 15048 12590991 داور درجه 1
0 سید علی اصغر صیاد میری تهران 115752 -------- داور درجه 2