لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
0 زهرا فاتحی یزد 9510 22527338 داور درجه 3
0 محمد رفائی زوارزاده خراسان رضوی 115232 -------- داور درجه 3
0 مهدیه السادات اعلی زاده یزد 1353 22588639 داور درجه 1
0 محمد مجیدزاده نیاری اردبیل 11565 22518495 داور درجه 2
0 رضا اصغرنژاد آذربایجان غربی 102115 -------- داور درجه 2
0 زهرا اصلان آبادی آذربایجان غربی 102077 -------- داور درجه 2
0 هادی شکوهی خوبانی خوزستان 104680 36705063 داور درجه 3
0 نوید آهنگ نقیبی هاشمی تهران 14580 12590363 داور درجه 3
0 وفا پورمعرفت کهگیلویه و بویر احمد 102762 -------- داور درجه 3
0 فاطمه غریب زاده هرمزگان 101798 -------- داور درجه 3
0 مهین بلالی گروک هرمزگان 102006 -------- داور درجه 3
0 سید محسن موسویان اصفهان 104281 -------- داور درجه 3
0 سجاد جوان آذربایجان غربی 9207 42523141 داور درجه 3
0 پریا دادوند آذربایجان غربی 104624 32792727 داور درجه 3
0 فریبا عسگری چناری هرمزگان 105751 -------- داور درجه 3
0 فرهاد داشن هرمزگان 105752 -------- داور درجه 3
0 ساره سادات سجادی قائم مقامی البرز 27033 22535632 داور درجه 1
0 مهناز قلاوند خوزستان 106065 36707856 داور درجه 3
0 راضیه پارسایی خوزستان 106149 -------- داور درجه 3
0 نرگس خلج دستجردی اصفهان 114760 42548748 داور درجه 2