لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
1698 علی ایران نژاد پاریزی کرمان 8277 12503401 داور درجه 3
1696 محمد مهدی خشوئی اصفهان 103462 42508673 داور درجه 3
1688 نیلوفر ذوالفقاری تهران 15975 12586838 داور درجه 1
1684 الناز حمزه لو زنجان 3978 12521051 داور درجه 2
1684 نوید گودرزی تهران 24858 22517570 داور درجه 1
1683 محمد رضا محمدی تهران 16896 12553450 داور درجه 3
1681 حسین احمدی خراسان جنوبی 101754 12540498 داور درجه 3
1674 شیرین مرادی امانی تهران 16566 12541893 داور درجه 1
1674 یگانه خورشیدی سمنان 6984 22510516 داور درجه 3
1667 حامد پورامینی یزد 109708 42536774 داور درجه 2
1666 رحمان کافی زاده کرمان 32049 22553355 داور درجه 2
1664 امیر حسین اصفهانی کن تهران 7188 12568589 داور درجه 3
1660 حمید بدلی آذربایجان شرقی 104119 32708173 داور درجه 3
1657 مجید حسین زادگان تهران 112853 12522422 داور درجه 3
1652 فرزاد هاشمی بوشهر 5025 12567710 داور درجه 1
1651 زهرا عباسی کرمانشاه 1082 12545090 داور درجه 1
1645 نادیا صدقیانی خراسان شمالی 1371 12558338 داور درجه 2
1633 مرجانه وقار گیلان 5535 22508350 داور درجه 1
1632 علی آرمین خراسان رضوی 30804 22549650 داور درجه 2
1627 محمدامین دانشفر تهران 23934 22512101 داور درجه 3