لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
1277 ابراهیم ذاکری گورزانگی هرمزگان 101116 42518385 داور درجه 2
1271 سید مجتبی احتشام فر خراسان رضوی 22881 22510206 داور درجه 3
1252 مرتضی شهامت منش فارس 109247 42540186 داور درجه 3
1250 مریم توانا گلستان 7986 22525882 داور درجه 2
1230 محبوبه قاسمی قاسوند اصفهان 30819 22562427 داور درجه 3
1220 معصومه بهرامی اردبیل 26274 22521232 داور درجه 3
1220 مهدی نورافکن فارس 102128 12525251 داور درجه 3
1210 پرویز محمودی خوزستان 100498 42519314 داور درجه 2
1186 نگار زمانی چهار محال و بختیاری 100588 42552630 داور درجه 2
1120 جواد خزائی تهران 102468 32725272 داور درجه 3
1106 علی غلامی مازندران 21213 22505067 داور درجه 2
1104 هادی یزدان شناس کرمان 20145 22504222 داور درجه 3
1082 سمانه ایران نژاد کرمان 11724 22530193 داور درجه 3
1078 امیر هوشنگ حسین زاده مقبلی آذربایجان شرقی 109185 32789904 داور درجه 3
1047 فاطمه سلطانی کجوری مازندران 100736 36720828 داور درجه 2
0 معصومه ذولفی زاده هرمزگان 111098 36719501 داور درجه 3
0 احمد قربانی اصفهان 16023 12591750 داور درجه 2
0 مسعود حسینی کردستان 100958 -------- داور درجه 3
0 احمد احمدیان آذربایجان غربی 100424 -------- داور درجه 3
0 رویا زارع مهرجردی یزد 100635 -------- داور درجه 3