لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
1794 الهه تیرانداز البرز 39183 12511706 داور درجه 2
1793 سید محمد جلال موسوی اندانی اصفهان 16005 12585297 داور درجه 1
1792 مه آذر پولاب گیلان 4200 12520780 داور درجه 2
1789 مهدی پاک گوهر خراسان رضوی 5127 12540889 داور درجه 1
1789 احمد فرازنده شهرکی چهار محال و بختیاری 10011 12547514 داور درجه 2
1788 روح الله دولت شاهی خوزستان 7518 12537616 داور درجه 3
1787 زهرا موسوی زنجان 1144 12540030 داور درجه 2
1777 محمدتقی فروردین فارس 8052 12573094 داور درجه 3
1777 فاطمه انصاری فارس 2106 12563099 داور درجه 3
1770 فرناز ترابی یگانه همدان 8406 12524018 داور درجه 1
1768 فریبا باقرزاده لاکانی گیلان 3660 12541850 داور درجه 1
1767 محسن مسعود تهران 11460 22529772 داور درجه 3
1766 مهدی زاهدی هرمزگان 7962 12548251 داور درجه 2
1764 غلامرضا خواجویی نژاد کرمان 8409 12527521 داور درجه 2
1760 مژگان خوش قلب بوشهر 1162 12566268 داور درجه 1
1760 امید براتی اصفهان 103761 42569974 داور درجه 2
1759 محمدرضا مسلمی مرکزی 1397 12578789 داور درجه 1
1759 محسن حصیری بوشهر 106347 32779402 داور درجه 3
1758 نجمه میرافضل البرز 5244 12572985 داور درجه 1
1756 صابر اشرفی نوشنق اردبیل 9498 12573906 داور درجه 1