لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
1628 محمدتقی فروردین فارس 8052 12573094 داور درجه 3
1628 مسعود دائمی کرمان 35646 22565582 داور درجه 2
1611 محسن مسعود تهران 11460 22529772 داور درجه 3
1606 غلامرضا خواجویی نژاد کرمان 8409 12527521 داور درجه 2
1592 مهران تیموری جروکانی اصفهان 7776 12561509 داور درجه 2
1584 روح اله وظیفه دوست آذربایجان شرقی 100476 22595449 داور درجه 3
1581 مسعوده کشاورزی قم 1085 12501298 داور درجه 2
1579 سعید خدادادی کرمان 11841 12575704 داور درجه 2
1566 نوید عیسی زایی سیستان و بلوچستان 8382 12531901 داور درجه 2
1541 مریم زهرابی مرکزی 7245 12545910 داور درجه 2
1536 عبدالرضا تیموری مقدم کرمانشاه 100376 22597328 داور درجه 2
1523 سعید ترشیزی گلستان 113376 42540798 داور درجه 3
1515 امید بذرافشان خراسان رضوی 22902 12583723 داور درجه 3
1499 احسان احمدی گلستان 105635 12512265 داور درجه 2
1497 فاطمه سادات عقیلی گلستان 35022 22564411 داور درجه 2
1497 سیامک کونانی لرستان 101440 12565750 داور درجه 2
1496 علی ایران نژاد پاریزی کرمان 8277 12503401 داور درجه 3
1496 سیدمسعود موسوی لرستان 5763 12563390 داور درجه 2
1484 علی نمازی شیرازی تهران 10851 12553484 داور درجه 3
1475 وحید علی محمدی گیلان 22641 22554173 داور درجه 2