لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
1932 رضا پاشانجاتی خراسان رضوی 4866 12506079 داور درجه 1
1929 هیمن فتحی کردستان 4545 12512362 داور درجه 2
1920 رضا رمضانی مرکزی 1419 12552194 داور درجه 3
1915 محسن محمدی بوشهر 7386 12558001 داور درجه 1
1909 محمود پورحاج قنبر گیلان 5574 12567469 داور درجه 2
1905 مونا سعید پور تهران 6633 12501778 داور درجه 3
1903 محدثه عبدزاده جوپشتی زنجان 100969 12558176 داور درجه 1
1901 سیداحمد دانش پور کهگیلویه و بویر احمد 7527 12502405 داور درجه 3
1896 مهدی دولت‌خواه اصفهان 1045 12561240 داور درجه 1
1896 محمدنقی ابراهیم زاده تهران 1587 12507555 داور درجه 1
1893 سید حمید شریعت پناهی مازندران 5787 12501387 داور درجه 1
1884 مسعود شرافتی گیلان 7533 12505153 داور درجه 1
1882 نرگس زحمتی تهران 10137 12575461 داور درجه 2
1875 حمیدرضا جدیدی گیلان 3501 12552011 داور درجه 1
1870 امیرعرفان هاشمی همدان 2394 12526819 داور درجه 2
1866 دانیال افزون گیلان 15591 12579629 داور درجه 2
1863 مسعود منصوری بوشهر 4605 12561363 داور درجه 1
1862 محمد علی انصاری مرکزی 1203 12578746 داور درجه 1
1855 اسفندیار گلی دیزج صفرعلی گلستان 101829 42566797 داور درجه 2
1841 سجاد خدادادی چهار محال و بختیاری 5709 12502332 داور درجه 1