لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
0 زینب اسدی بوشهر 126565 -------- داور درجه 3
0 لیلا پوریامنش مرکزی 19443 12599999 داور درجه 3
0 سیدجلال الدین هاشم پور لاری فارس 126550 -------- داور درجه 3
0 مرضیه نظری جهان تیغ سیستان و بلوچستان 11769 22530240 داور درجه 3
0 فرهاد ندیمی فرد فارس 39366 42500800 داور درجه 1
0 کبری موسوی ساداتی آذربایجان غربی 10755 22528628 داور درجه 1
0 سجاد جوان آذربایجان غربی 9207 42523141 داور درجه 2
0 رقیه مصطفایی آذربایجان شرقی 125619 -------- داور درجه 3
0 فرشته آقاقلی زاده اردبیل 120383 -------- داور درجه 3
0 بهار کمالی دولت ابادی اصفهان 2121 12579351 داور درجه 3
0 هاجر پاشازاده آذربایجان غربی 116745 -------- داور درجه 3
0 مینا خاموشی اردبیل 127005 -------- داور درجه 3
0 مائده میرزائی گیلان 127037 -------- داور درجه 3
0 عبدالله نجفی لرستان 125371 -------- داور درجه 3
0 فریدون رضایی کردستان 126122 -------- داور درجه 3
0 خاطره قسوریان جهرمی اصفهان 125041 -------- داور درجه 3
0 احمد نظیری تهران 107217 32762992 داور درجه 3
0 حمیدرضا رستمی شربیانی تهران 126625 -------- داور درجه 3
0 حمیدرضا رضائی خیرآبادی اصفهان 126782 42772044 داور درجه 3
0 مجتبی حمایت خواه فارس 126709 -------- داور درجه 3