لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
0 رضا یاری یزد 110906 -------- داور درجه 3
0 محمدامین حیاتی خوزستان 111219 36718440 داور درجه 3
0 احمدرضا حیدری یزد 116046 36759228 داور درجه 3
0 زهرا خرم مازندران 125097 -------- داور درجه 3
0 احسان طلابی بافقی یزد 119473 -------- داور درجه 3
0 مهدیه رحمت یزد 125003 -------- داور درجه 3
0 سید محسن حسینی خراسان رضوی 107357 32766327 داور درجه 2
0 لیلا عبادی تهران 125819 -------- داور درجه 3
0 آذر قریبی طهرانی زنجان 124662 -------- داور درجه 3
0 علیرضا عندلیبی زنجان 124663 -------- داور درجه 3
0 پریناز دهقانی تهران 22845 22512900 داور درجه 2
0 سید سجاد فرحمند تهران 117461 42712017 داور درجه 2
0 مجتبی دانشفر تهران 1225 12599352 داور درجه 2
0 علی مهدویه آذربایجان شرقی 38436 22594680 داور درجه 2
0 داریوش شینی دشتگل خوزستان 121316 -------- داور درجه 2
0 میلاد دیو سالار مازندران 118052 -------- داور درجه 2
0 راضیه عباسی بوشهر 126460 -------- داور درجه 3
0 فاطمه گودرزی فارس 126939 32713460 داور درجه 3
0 محمود عمرانی بوشهر 123114 -------- داور درجه 3
0 زری مختاری بوشهر 126403 -------- داور درجه 3