لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
0 پریسا اکبری زنجان 119553 -------- داور درجه 3
0 ناصر تقی بیگلو زنجان 119753 -------- داور درجه 3
0 داود فاتحی قهفرخی چهار محال و بختیاری 104198 32749520 داور درجه 2
0 سیدمحمدباقر میرتونی خراسان رضوی 115388 -------- داور درجه 2
0 عبدالرضا اکبری پور تهران 38163 22591036 داور درجه 2
0 سودا شریف زاده خواجه پاشا آذربایجان غربی 119966 -------- داور درجه 3
0 عالیه اسمعیل نژاد آذربایجان غربی 120008 -------- داور درجه 3
0 محمدحسین فروزفر تهران 106851 32775903 داور درجه 3
0 بهناز بذری خراسان رضوی 119492 -------- داور درجه 3
0 فاطمه طوسی مرکزی 119513 42712025 داور درجه 3
0 منوچهر فضلی تهران 116506 36777943 داور درجه 3
0 سحر مسقطی مازندران 118035 -------- داور درجه 3
0 رضا قاسمی پور تهران 116705 -------- داور درجه 3
0 گلناز آزرم آذربایجان شرقی 116670 -------- داور درجه 3
0 سهیلا عنبری ایلام 118403 -------- داور درجه 3
0 میلاد دیو سالار مازندران 118052 -------- داور درجه 3
0 زهرا مشایخی فارس 102084 42543940 داور درجه 2
0 مهدی سرحدی فارس 101427 -------- داور درجه 3
0 سیده فریبا فاطمی مازندران 115054 -------- داور درجه 3
0 مهسا حلیم صوفیانی آذربایجان شرقی 104850 42574663 داور درجه 3