لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
0 میلاد امیله خراسان رضوی 28692 22540679 داور درجه 3
0 رویا حاجی نژادبشرویه خراسان رضوی 118025 -------- داور درجه 3
0 نرگس یوزباشی آذربایجان شرقی 41133 -------- داور درجه 3
0 عباس زاده تکتم تهران 42024 42520398 داور درجه 2
0 نریمان مهاجری مرکزی 106498 32798660 داور درجه 2
0 رحمان کافی زاده کرمان 32049 22573119 داور درجه 2
0 فرشید گرگیچ فعال سیستان و بلوچستان 11097 22529268 داور درجه 2
0 امیرحسین ایلاقی حسینی کرمان 101172 42555396 داور درجه 2
0 مهسا پورخاتون کرمان 39153 22595740 داور درجه 2
0 نرگس خلج دستجردی اصفهان 114760 42548748 داور درجه 2
0 مریم ادیب مهر فارس 25233 22518983 داور درجه 1
0 مریم فلاحی اصفهان 109051 36733938 داور درجه 1
0 حسین قربانی زنجان 119797 -------- داور درجه 3
0 معصومه صفی لو زنجان 119558 -------- داور درجه 3
0 سعیده سپهری زنجان 119789 -------- داور درجه 3
0 فاطمه رهنما زنجان 119557 -------- داور درجه 3
0 عاطفه مردان قیداری زنجان 119566 -------- داور درجه 3
0 بهمن اشتری زنجان 119559 -------- داور درجه 3
0 رویا محمدی زنجان 119831 -------- داور درجه 3
0 مریم کاموسی زنجان 119796 -------- داور درجه 3