لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
0 آزاده پاسلار هرمزگان 109497 36710997 داور درجه 3
0 علی خازنی پور هرمزگان 112737 36733717 داور درجه 3
0 محمد عارفی تبار خراسان رضوی 113680 -------- داور درجه 3
0 امیر حسین اسفندیاری کرمان 111027 -------- داور درجه 3
0 حمیدرضا بهزادی فر کرمان 3642 22521739 داور درجه 3
0 فرناز درختی آذربایجان شرقی 115842 -------- داور درجه 3
0 عاصمه منظری توکلی کرمان 104788 36705322 داور درجه 3
0 مهرناز ذوالفقاری آذربایجان شرقی 116026 -------- داور درجه 3
0 مه رو ربانی خراسان رضوی 116528 -------- داور درجه 3
0 مجید وفائی سبزوار خراسان رضوی 116529 -------- داور درجه 3
0 فهیمه یونسی خراسان رضوی 116306 -------- داور درجه 3
0 نیلوفر سپهری صدر خراسان رضوی 112837 32722206 داور درجه 2
0 زهرا غلامی سمنان 36771 22588906 داور درجه 2
0 شایان ناصرپور بوشهر 107977 -------- داور درجه 3
0 فاطمه یزدان پناه فارس 116674 -------- داور درجه 3
0 نازآفرین آرام بن بوشهر 107747 -------- داور درجه 3
0 فریده محبی هرمزگان 108082 45954 داور درجه 2
0 معصومه صیادبازکیایی تهران 100299 -------- داور درجه 3
0 مصطفی ابراهیمی تهران 116568 -------- داور درجه 3
0 نرجس پیرزمان تهران 116572 -------- داور درجه 3