لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
2089 علی اسدی آهنگر کلائی مازندران 6009 12510025 داور درجه 3
2068 مهیار مهری گیلان 5505 12528595 داور درجه 2
2044 مرتضی بشنیجی هرمزگان 1433 12546356 داور درجه 3
2011 کامران اسدی کردستان 1338 12503118 داور درجه 1
1990 محمدرضا لاجوردی زاده قم 1061 12503240 داور درجه 2
1981 رضا سیستان خوزستان 10500 12568775 داور درجه 2
1926 فاطمه زهرا رهنما تهران 102405 12584282 داور درجه 3
1914 سید رضا سید مرتضایی خوزستان 1194 12509736 داور درجه 2
1909 حمیدرضا صداقت خواه همدان 1797 12512540 داور درجه 2
1902 آرمان علیپور لرستان 13911 12528188 داور درجه 1
1868 علیرضا آهنگری سریزدی تهران 42072 42519977 داور درجه 3
1850 پرهام امیدیان اصفهان 31962 12536636 داور درجه 3
1819 احسان میرزائیان خراسان رضوی 21432 12546623 داور درجه 3
1746 حسین کاوه اردبیل 38592 22594701 داور درجه 3
1740 رضا رحمانی قزوین 9276 12553778 داور درجه 3
1702 شهرام گوهرچین خوزستان 21426 22507000 داور درجه 2
1697 طوبی درینی کرمان 13086 12500968 داور درجه 3
1661 نیلوفر سرشکانی کهگیلویه و بویر احمد 1366 22577866 داور درجه 3
1656 محمد فروزانی فارس 8337 12568104 داور درجه 3
1656 سید احمد عمادی کهگیلویه و بویر احمد 1187 12583022 داور درجه 3