لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
2302 کیهان هنری تهران 7305 12505463 داور درجه 1
2259 وحید خالصی زنجان 12912 12505366 داور درجه 1
2217 محمدحسین شمسی مرکزی 1497 12507326 داور درجه 3
2168 محسن وقار گیلان 6348 12502006 داور درجه 1
2103 سامان فرشادی فر لرستان 10353 12516015 داور درجه 3
2092 جواد لواسانی تهران 6456 12506923 داور درجه 3
2089 شهره بیات گیلان 3183 12501018 داور درجه 1
2076 مهیار مهری گیلان 5505 12528595 داور درجه 2
2055 فرشاد ثمره شاه پسند کرمان 1116 12509710 داور درجه 2
2018 محمدتقی والسلام خراسان رضوی 5220 12502723 داور درجه 1
2011 کامران اسدی کردستان 1338 12503118 داور درجه 1
2001 حسین شهیری طبرستانی مازندران 8871 22502726 داور درجه 2
1990 محمدرضا لاجوردی زاده قم 1061 12503240 داور درجه 2
1981 رضا سیستان خوزستان 10500 12568775 داور درجه 2
1977 امیر افتخاری البرز 1374 12504505 داور درجه 1
1967 آرش شاهمرادی کرمانشاه 7083 12515841 داور درجه 1
1941 میلاد خدابنده البرز 3810 12538620 داور درجه 1
1914 سید رضا سید مرتضایی خوزستان 1194 12509736 داور درجه 2
1909 محسن محمدی بوشهر 7386 12558001 داور درجه 1
1909 حمیدرضا صداقت خواه همدان 1797 12512540 داور درجه 2