لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
2256 میلاد سالار مازندران 6381 12504173 داور درجه 2
2217 محمدحسین شمسی مرکزی 1497 12507326 داور درجه 3
2140 محسن مصدق پور خراسان رضوی 6627 12504874 داور درجه 2
2089 شهره بیات گیلان 3183 12501018 داور درجه 1
2011 کامران اسدی کردستان 1338 12503118 داور درجه 1
2001 جواد صفریان آذربایجان شرقی 7227 12507210 داور درجه 3
2001 حسین شهیری طبرستانی مازندران 8871 22502726 داور درجه 2
1982 مهدی پورعباسی مازندران 9468 12566004 داور درجه 3
1981 رضا سیستان خوزستان 10500 12568775 داور درجه 2
1977 امیر افتخاری البرز 1374 12504505 داور درجه 1
1970 امیر چرخستانی لرستان 9507 12501875 داور درجه 3
1951 جواد وفا آذربایجان غربی 102362 12511730 داور درجه 2
1938 آرش همتجو آذربایجان شرقی 5607 12506400 داور درجه 3
1910 مهدی انجم روز آذربایجان شرقی 7224 12524760 داور درجه 2
1902 محسن محمدی بوشهر 7386 12558001 داور درجه 1
1874 خبات هجرانی کردستان 1224 12515582 داور درجه 2
1838 پرهام امیدیان اصفهان 31962 12536636 داور درجه 3
1833 امین نامی مازندران 1503 12563013 داور درجه 1
1833 محمد علی بپویی گیلان 3654 12563803 داور درجه 2
1814 حجت بهروزی مقدم کرمان 9807 12575518 داور درجه 3