لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
2068 مهیار مهری گیلان 5505 12528595 داور درجه 2
2044 مرتضی بشنیجی هرمزگان 1433 12546356 داور درجه 3
2011 کامران اسدی کردستان 1338 12503118 داور درجه 1
2001 حسین شهیری طبرستانی مازندران 8871 22502726 داور درجه 2
1990 محمدرضا لاجوردی زاده قم 1061 12503240 داور درجه 2
1914 سید رضا سید مرتضایی خوزستان 1194 12509736 داور درجه 2
1909 حمیدرضا صداقت خواه همدان 1797 12512540 داور درجه 2
1848 محمد مهدی هجرتی خراسان شمالی 4158 12540633 داور درجه 3
1833 امین نامی مازندران 1503 12563013 داور درجه 1
1759 اسفندیار گلی دیزج صفرعلی گلستان 101829 42566797 داور درجه 3
1751 علی صادقی شورمستی تهران 9180 12560057 داور درجه 2
1746 حسین کاوه اردبیل 38592 22594701 داور درجه 3
1712 پروین کلهری فدایی فارس 31125 12537489 داور درجه 3
1691 عارف رحیمی هرمزگان 13983 12548170 داور درجه 2
1677 حسین جهانگیری هرمزگان 4947 12547557 داور درجه 2
1674 سیامک داودی خوزستان 18492 12599158 داور درجه 3
1667 احمد فرازنده شهرکی چهار محال و بختیاری 10011 12547514 داور درجه 3
1661 نیلوفر سرشکانی کهگیلویه و بویر احمد 1366 22577866 داور درجه 3
1656 محمد فروزانی فارس 8337 12568104 داور درجه 3
1635 محمود عزیزنژاد ایلام 8448 12546313 داور درجه 2