لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
2302 کیهان هنری تهران 7305 12505463 داور درجه 1
2261 وحید خالصی زنجان 12912 12505366 داور درجه 1
2252 میلاد سالار مازندران 6381 12504173 داور درجه 2
2217 محمدحسین شمسی مرکزی 1497 12507326 داور درجه 3
2140 محسن مصدق پور خراسان رضوی 6627 12504874 داور درجه 2
2092 جواد لواسانی تهران 6456 12506923 داور درجه 3
2089 شهره بیات گیلان 3183 12501018 داور درجه 1
2076 میلاد خدابنده البرز 3810 12538620 داور درجه 1
2058 محمدتقی والسلام خراسان رضوی 5220 12502723 داور درجه 1
2039 فرشاد ثمره شاه پسند کرمان 1116 12509710 داور درجه 2
2021 منا سلمان ماهینی کیش 5043 12503010 داور درجه 1
2011 کامران اسدی کردستان 1338 12503118 داور درجه 1
2008 مصطفی رحمتی خراسان رضوی 4908 12503746 داور درجه 2
2001 حسین شهیری طبرستانی مازندران 8871 22502726 داور درجه 2
1990 محمدرضا لاجوردی زاده قم 1061 12503240 داور درجه 2
1984 جواد صفریان آذربایجان شرقی 7227 12507210 داور درجه 3
1984 جواد میزانی خراسان جنوبی 1038 12556238 داور درجه 1
1982 مهدی پورعباسی مازندران 9468 12566004 داور درجه 3
1977 امیر افتخاری البرز 1374 12504505 داور درجه 1
1966 مهیار مهری گیلان 5505 12528595 داور درجه 2