لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
2256 میلاد سالار مازندران 6381 12504173 داور درجه 2
2217 محمدحسین شمسی مرکزی 1497 12507326 داور درجه 3
2140 محسن مصدق پور خراسان رضوی 6627 12504874 داور درجه 2
2089 شهره بیات گیلان 3183 12501018 داور درجه 1
2021 منا سلمان ماهینی کیش 5043 12503010 داور درجه 1
2011 کامران اسدی کردستان 1338 12503118 داور درجه 1
2009 مهدی عیوضی آذربایجان شرقی 8352 12504912 داور درجه 3
2008 مصطفی رحمتی خراسان رضوی 4908 12503746 داور درجه 2
2001 جواد صفریان آذربایجان شرقی 7227 12507210 داور درجه 3
2001 حسین شهیری طبرستانی مازندران 8871 22502726 داور درجه 2
1982 مهدی پورعباسی مازندران 9468 12566004 داور درجه 3
1981 رضا سیستان خوزستان 10500 12568775 داور درجه 2
1977 امیر افتخاری البرز 1374 12504505 داور درجه 1
1970 امیر چرخستانی لرستان 9507 12501875 داور درجه 3
1960 رضا میرزاجانی گیلان 6168 12502863 داور درجه 1
1951 سید رضا سید مرتضایی خوزستان 1194 12509736 داور درجه 2
1951 جواد وفا آذربایجان غربی 102362 12511730 داور درجه 2
1943 آرزو عین الهی تهران 13272 12537772 داور درجه 2
1938 آرش همتجو آذربایجان شرقی 5607 12506400 داور درجه 3
1911 حمیدرضا عابدینی البرز 8094 12522120 داور درجه 1