لیست داوران فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده درجه داوری
2217 محمدحسین شمسی مرکزی 1497 12507326 داور درجه 3
2171 محسن وقار گیلان 6348 12502006 داور درجه 1
2037 محمد دلجو گیلان 2004 12500496 داور درجه 1
2012 سیده ستاره سبط رسول مازندران 3312 12582794 داور درجه 3
2008 رضا سیستان خوزستان 10500 12568775 داور درجه 2
1947 کیومرث عشقی کارثانی البرز 11697 12507768 داور درجه 1
1940 رامین شیرپور گیلان 6150 12539163 داور درجه 3
1931 مجید همتی سمنان 1102 12561630 داور درجه 2
1913 سید حسین حسینی فارس 24648 12549886 داور درجه 3
1902 آرمان علیپور لرستان 13911 12528188 داور درجه 1
1894 رضا میرزاجانی گیلان 6168 12502863 داور درجه 1
1894 سیداحمد دانش پور کهگیلویه و بویر احمد 7527 12502405 داور درجه 3
1889 زهرا سلیمانی جلودار مازندران 4839 12522090 داور درجه 1
1888 محمود پورحاج قنبر گیلان 5574 12567469 داور درجه 2
1881 هیمن فتحی کردستان 4545 12512362 داور درجه 2
1866 رضا رمضانی مرکزی 1419 12552194 داور درجه 3
1858 محسن محمدی بوشهر 7386 12558001 داور درجه 1
1842 مونا سعید پور تهران 6633 12501778 داور درجه 3
1833 معین پورگل گیلان 11979 12530794 داور درجه 2
1828 حجت پوربیدادیان گیلان 5835 12538957 داور درجه 3