رتبه استان یزد در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

15

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

17

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

15

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

26

رتبه از نظر
تعداد داوران

19

رتبه از نظر
تعداد مربیان

17

رتبه از نظر
درجه داوران

10

رتبه از نظر
درجه مربیان

1

اطلاعات بازیکنان استان یزد

بالاترین ریتینگ آقایان

امیرعباس ملکی

ریتینگ: 1901

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

بهروز دهقان منشادی

متولد: ۱۳۵۱

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

ماهان وزینی افضل

متولد: ۱۳۹۳

بالاترین ریتینگ بانوان

دنیا صحت

ریتینگ: 1010

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

لیلا دهقانی

متولد: ۱۳۵۸

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

سارینا وطنی ستوده

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان یزد

تعداد کل مربیان 72

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان یزد

تعداد کل داوران 45

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد