رتبه استان مازندران در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

2

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

2

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

2

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

9

رتبه از نظر
تعداد داوران

6

رتبه از نظر
تعداد مربیان

6

رتبه از نظر
درجه داوران

29

رتبه از نظر
درجه مربیان

15

اطلاعات بازیکنان استان مازندران

بالاترین ریتینگ آقایان

مهدی غلامی اوریمی

ریتینگ: 2429

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

میر محمود علوی طبری

متولد: ۱۳۲۹

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

دایانا تارات

متولد: ۱۳۹۶

بالاترین ریتینگ بانوان

سیده صبا جلالی

ریتینگ: 1935

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

فرخنده ابراهیمی

متولد: ۱۳۴۰

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

هانا رحیم نژاد نجارکلائی

متولد: ۱۳۹۶

اطلاعات مربیان استان مازندران

تعداد کل مربیان 206

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان مازندران

تعداد کل داوران 174

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد