رتبه استان کهگیلویه و بویر احمد در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

23

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

21

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

30

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

26

رتبه از نظر
تعداد داوران

32

رتبه از نظر
تعداد مربیان

31

رتبه از نظر
درجه داوران

25

رتبه از نظر
درجه مربیان

11

اطلاعات بازیکنان استان کهگیلویه و بویر احمد

بالاترین ریتینگ آقایان

سید حسین دانش پور

ریتینگ: 2025

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

ذوالفقار پوربهشت

متولد: ۱۳۴۲

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

سید اهورا دانش پور

متولد: ۱۳۹۶

بالاترین ریتینگ بانوان

آرام دانش پور

ریتینگ: 1147

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

معصومه خلیلی

متولد: ۱۳۶۳

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

پونا بینایی

متولد: ۱۳۸۷

اطلاعات مربیان استان کهگیلویه و بویر احمد

تعداد کل مربیان 16

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان کهگیلویه و بویر احمد

تعداد کل داوران 11

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد