رتبه استان ایلام در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

22

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

19

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

30

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

25

رتبه از نظر
تعداد داوران

28

رتبه از نظر
تعداد مربیان

27

رتبه از نظر
درجه داوران

24

رتبه از نظر
درجه مربیان

29

اطلاعات بازیکنان استان ایلام

بالاترین ریتینگ آقایان

مهدی نیکوکار

ریتینگ: 2239

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

ولی الله فتاحی پور

متولد: ۱۳۴۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

ایلیا پرواس

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

زهرا رضایی

ریتینگ: 1223

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

معصومه فردوس مقدم

متولد: ۱۳۵۸

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

حدیث ابراهیمی

متولد: ۱۳۸۶

اطلاعات مربیان استان ایلام

تعداد کل مربیان 26

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان ایلام

تعداد کل داوران 27

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد