رتبه استان گیلان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

14

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

15

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

12

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

11

رتبه از نظر
تعداد داوران

8

رتبه از نظر
تعداد مربیان

9

رتبه از نظر
درجه داوران

2

رتبه از نظر
درجه مربیان

26

اطلاعات بازیکنان استان گیلان

بالاترین ریتینگ آقایان

امیررضا پوررمضانعلی

ریتینگ: 2494

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

رحیم دلجو

متولد: ۱۳۳۶

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

سالار حسین زاده

متولد: ۱۳۹۲

بالاترین ریتینگ بانوان

پروا بهزاد نظیف

ریتینگ: 2051

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

سیده سمیه نوزن

متولد: ۱۳۶۲

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

آوا مختاری چیرانی

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان گیلان

تعداد کل مربیان 161

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان گیلان

تعداد کل داوران 131

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد