رتبه استان گیلان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

13

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

13

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

14

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

4

رتبه از نظر
تعداد داوران

9

رتبه از نظر
تعداد مربیان

9

رتبه از نظر
درجه داوران

32

رتبه از نظر
درجه مربیان

25

اطلاعات بازیکنان استان گیلان

بالاترین ریتینگ آقایان

آراد نظری ارم ساداتی

ریتینگ: 2410

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

بهروز رحمانی

متولد: ۱۳۲۸

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

امیرپارسا امامی نصیرمحله

متولد: ۱۳۹۴

بالاترین ریتینگ بانوان

پرنیان قمی

ریتینگ: 2006

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

نیره نظیری مقدم

متولد: ۱۳۶۲

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

مها باقری

متولد: ۱۳۹۵

اطلاعات مربیان استان گیلان

تعداد کل مربیان 182

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان گیلان

تعداد کل داوران 147

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد