رتبه استان زنجان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

30

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

30

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

22

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

29

رتبه از نظر
تعداد داوران

16

رتبه از نظر
تعداد مربیان

18

رتبه از نظر
درجه داوران

20

رتبه از نظر
درجه مربیان

9

اطلاعات بازیکنان استان زنجان

بالاترین ریتینگ آقایان

وحید خالصی

ریتینگ: 2079

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

شهرام شریفی

متولد: ۱۳۴۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

کیان عندلیبی

متولد: ۱۳۹۳

بالاترین ریتینگ بانوان

مهسا علوی

ریتینگ: 2046

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

لیلا رضوانی نیا

متولد: ۱۳۵۸

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

نازنین نجاتی

متولد: ۱۳۹۵

اطلاعات مربیان استان زنجان

تعداد کل مربیان 84

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان زنجان

تعداد کل داوران 74

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد