رتبه استان زنجان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

21

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

24

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

22

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

20

رتبه از نظر
تعداد داوران

25

رتبه از نظر
تعداد مربیان

19

رتبه از نظر
درجه داوران

20

رتبه از نظر
درجه مربیان

20

اطلاعات بازیکنان استان زنجان

بالاترین ریتینگ آقایان

وحید خالصی

ریتینگ: 2254

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

عمادالدین موسوی

متولد: ۱۳۰۰

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

کیان نوروزی

متولد: ۱۳۹۰

بالاترین ریتینگ بانوان

مهسا علوی

ریتینگ: 1554

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

زهرا عیوضی

متولد: ۱۳۴۵

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

ستیلا قشمی

متولد: ۱۳۹۰

اطلاعات مربیان استان زنجان

تعداد کل مربیان 34

مربی درجه یک

1 نفر

ندارد

مربی درجه دو

0 نفر

ندارد

مربی درجه سه

19 نفر

14 نفر

اطلاعات داوران استان زنجان

تعداد کل داوران 29

داور درجه یک

6 نفر

ندارد

داور درجه دو

4 نفر

4 نفر

داور درجه سه

10 نفر

5 نفر