رتبه استان یزد در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

17

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

17

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

17

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

26

رتبه از نظر
تعداد داوران

19

رتبه از نظر
تعداد مربیان

18

رتبه از نظر
درجه داوران

1

رتبه از نظر
درجه مربیان

1

اطلاعات بازیکنان استان یزد

بالاترین ریتینگ آقایان

محمد مسعود حیدری عبدالهی

ریتینگ: 1854

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

سیدحسن نواب زاده شهربابکی

متولد: ۱۳۱۱

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

سورنا گودرزی

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

مهرنوش مفیدی

ریتینگ: 1464

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

سمیه یزدانی

متولد: ۱۳۶۲

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

سارینا وطنی ستوده

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان یزد

تعداد کل مربیان 47

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان یزد

تعداد کل داوران 41

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد