رتبه استان یزد در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

17

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

18

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

18

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

22

رتبه از نظر
تعداد داوران

19

رتبه از نظر
تعداد مربیان

20

رتبه از نظر
درجه داوران

7

رتبه از نظر
درجه مربیان

8

اطلاعات بازیکنان استان یزد

بالاترین ریتینگ آقایان

محمد مسعود حیدری عبدالهی

ریتینگ: 1766

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

عباس زحمت کش

متولد: ۱۳۴۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

سید آرشام میرکریمی تفتی

متولد: ۱۳۹۵

بالاترین ریتینگ بانوان

تکتم طباطبایی حسینی

ریتینگ: 1389

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

مهدیه رحمت

متولد: ۱۳۶۳

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

تارا تقی زاده

متولد: ۱۳۹۴

اطلاعات مربیان استان یزد

تعداد کل مربیان 75

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان یزد

تعداد کل داوران 65

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد