رتبه استان یزد در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

28

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

29

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

24

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

27

رتبه از نظر
تعداد داوران

17

رتبه از نظر
تعداد مربیان

18

رتبه از نظر
درجه داوران

8

رتبه از نظر
درجه مربیان

21

اطلاعات بازیکنان استان یزد

بالاترین ریتینگ آقایان

آرمان سرستیان

ریتینگ: 1991

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

عباسعلی حاجی حبیب زاده

متولد: ۱۳۳۸

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

سورنا گودرزی

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

مهرنوش مفیدی

ریتینگ: 1440

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

عاطفه بهجتی اردکانی

متولد: ۱۳۵۵

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

سرور بوشاسب

متولد: ۱۳۸۸

اطلاعات مربیان استان یزد

تعداد کل مربیان 39

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

22 نفر

اطلاعات داوران استان یزد

تعداد کل داوران 40

داور درجه یک

ندارد

1 نفر

داور درجه دو

ندارد

5 نفر

داور درجه سه

ندارد

18 نفر