رتبه استان آذربایجان غربی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

13

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

13

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

14

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

14

رتبه از نظر
تعداد داوران

5

رتبه از نظر
تعداد مربیان

8

رتبه از نظر
درجه داوران

15

رتبه از نظر
درجه مربیان

8

اطلاعات بازیکنان استان آذربایجان غربی

بالاترین ریتینگ آقایان

کامران صوفی زاده

ریتینگ: 2157

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

ابراهیم آقانژاد

متولد: ۱۳۴۲

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

پایار شمسی

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

آیلار لطفی

ریتینگ: 1807

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

خدیجه فتحی

متولد: ۱۳۵۷

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

کارینا عثمانی

متولد: ۱۳۹۰

اطلاعات مربیان استان آذربایجان غربی

تعداد کل مربیان 129

مربی درجه یک

1 نفر

1 نفر

مربی درجه دو

13 نفر

1 نفر

مربی درجه سه

61 نفر

52 نفر

اطلاعات داوران استان آذربایجان غربی

تعداد کل داوران 130

داور درجه یک

1 نفر

ندارد

داور درجه دو

19 نفر

11 نفر

داور درجه سه

48 نفر

51 نفر