رتبه استان تهران در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

1

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

1

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

1

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

1

رتبه از نظر
تعداد داوران

1

رتبه از نظر
تعداد مربیان

1

رتبه از نظر
درجه داوران

6

رتبه از نظر
درجه مربیان

8

اطلاعات بازیکنان استان تهران

بالاترین ریتینگ آقایان

سید محمد امین طباطبایی

ریتینگ: 2601

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

عزیزاله صالحی مقدم

متولد: ۱۳۲۲

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

محمد حسین پاسبانی صومعه

متولد: ۱۳۹۷

بالاترین ریتینگ بانوان

سارا سادات خادم الشریعه

ریتینگ: 2468

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

روشنک روشن طبری

متولد: ۱۳۳۳

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

تانیا اصلاحی

متولد: ۱۳۹۵

اطلاعات مربیان استان تهران

تعداد کل مربیان 466

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان تهران

تعداد کل داوران 232

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد