رتبه استان تهران در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

1

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

1

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

1

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

1

رتبه از نظر
تعداد داوران

1

رتبه از نظر
تعداد مربیان

1

رتبه از نظر
درجه داوران

10

رتبه از نظر
درجه مربیان

1

اطلاعات بازیکنان استان تهران

بالاترین ریتینگ آقایان

پویا ایدنی

ریتینگ: 2588

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

داود نعمتی

متولد: ۱۳۲۳

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

علیرضا خانزاده

متولد: ۱۳۹۷

بالاترین ریتینگ بانوان

سارا سادات خادم الشریعه

ریتینگ: 2431

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

مریم شهیدیان

متولد: ۱۳۳۹

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

آندیا علایی اردبیلی

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان تهران

تعداد کل مربیان 415

مربی درجه یک

17 نفر

1 نفر

مربی درجه دو

27 نفر

19 نفر

مربی درجه سه

183 نفر

163 نفر

اطلاعات داوران استان تهران

تعداد کل داوران 212

داور درجه یک

12 نفر

18 نفر

داور درجه دو

18 نفر

9 نفر

داور درجه سه

92 نفر

63 نفر