رتبه استان تهران در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

1

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

1

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

1

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

1

رتبه از نظر
تعداد داوران

1

رتبه از نظر
تعداد مربیان

1

رتبه از نظر
درجه داوران

2

رتبه از نظر
درجه مربیان

1

اطلاعات بازیکنان استان تهران

بالاترین ریتینگ آقایان

سید محمد امین طباطبایی

ریتینگ: 2612

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

عزیزاله صالحی مقدم

متولد: ۱۳۲۲

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

علیرضا خانزاده

متولد: ۱۳۹۷

بالاترین ریتینگ بانوان

سارا سادات خادم الشریعه

ریتینگ: 2489

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

مریم شهیدیان

متولد: ۱۳۳۹

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

آندیا علایی اردبیلی

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان تهران

تعداد کل مربیان 429

مربی درجه یک

19 نفر

1 نفر

مربی درجه دو

29 نفر

20 نفر

مربی درجه سه

191 نفر

164 نفر

اطلاعات داوران استان تهران

تعداد کل داوران 221

داور درجه یک

12 نفر

18 نفر

داور درجه دو

18 نفر

10 نفر

داور درجه سه

95 نفر

68 نفر