رتبه استان سیستان و بلوچستان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

32

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

31

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

31

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

32

رتبه از نظر
تعداد داوران

24

رتبه از نظر
تعداد مربیان

30

رتبه از نظر
درجه داوران

8

رتبه از نظر
درجه مربیان

18

اطلاعات بازیکنان استان سیستان و بلوچستان

بالاترین ریتینگ آقایان

محمد یاسین عرب زاده

ریتینگ: 1766

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمد یاسین عرب زاده

متولد: ۱۳۴۲

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

عرشیا سارانی

متولد: ۱۳۸۶

بالاترین ریتینگ بانوان

اتنا ثنایی راد

ریتینگ: 0

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

اتنا ثنایی راد

متولد: ۱۳۸۳

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

اتنا ثنایی راد

متولد: ۱۳۸۳

اطلاعات مربیان استان سیستان و بلوچستان

تعداد کل مربیان 18

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان سیستان و بلوچستان

تعداد کل داوران 35

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد