رتبه استان سیستان و بلوچستان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

32

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

32

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

32

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

32

رتبه از نظر
تعداد داوران

22

رتبه از نظر
تعداد مربیان

29

رتبه از نظر
درجه داوران

1

رتبه از نظر
درجه مربیان

12

اطلاعات بازیکنان استان سیستان و بلوچستان

بالاترین ریتینگ آقایان

وهاب ریگی

ریتینگ: 1797

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

سیروس کمالی نژاد

متولد: ۱۳۶۳

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

رادمان معینی

متولد: ۱۳۸۹

بالاترین ریتینگ بانوان

شکیبا شهرکی

ریتینگ: 1161

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

صدیقه جلوه قاضیانی

متولد: ۱۳۵۸

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

شکیبا شهرکی

متولد: ۱۳۸۴

اطلاعات مربیان استان سیستان و بلوچستان

تعداد کل مربیان 16

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان سیستان و بلوچستان

تعداد کل داوران 35

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد