رتبه استان سمنان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

21

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

22

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

22

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

21

رتبه از نظر
تعداد داوران

29

رتبه از نظر
تعداد مربیان

24

رتبه از نظر
درجه داوران

10

رتبه از نظر
درجه مربیان

25

اطلاعات بازیکنان استان سمنان

بالاترین ریتینگ آقایان

مسعود خراسانیان

ریتینگ: 1892

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

ابراهیم پورطاهریان

متولد: ۱۳۲۶

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

آرشام غریبی

متولد: ۱۳۹۰

بالاترین ریتینگ بانوان

یگانه خورشیدی

ریتینگ: 1499

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

اشرف باقری

متولد: ۱۳۴۱

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

زهرا صالحیان

متولد: ۱۳۸۷

اطلاعات مربیان استان سمنان

تعداد کل مربیان 19

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

1 نفر

مربی درجه سه

ندارد

4 نفر

اطلاعات داوران استان سمنان

تعداد کل داوران 15

داور درجه یک

ندارد

1 نفر

داور درجه دو

ندارد

1 نفر

داور درجه سه

ندارد

1 نفر