رتبه استان خراسان رضوی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

6

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

4

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

6

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

11

رتبه از نظر
تعداد داوران

2

رتبه از نظر
تعداد مربیان

5

رتبه از نظر
درجه داوران

27

رتبه از نظر
درجه مربیان

11

اطلاعات بازیکنان استان خراسان رضوی

بالاترین ریتینگ آقایان

مسعود مصدق پور

ریتینگ: 2489

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمد صالح بابایی

متولد: ۱۳۲۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

کارن فاضلی سنگری

متولد: ۱۳۹۷

بالاترین ریتینگ بانوان

کیانا معاضدی

ریتینگ: 1732

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

مژگان هشترخانی

متولد: ۱۳۵۱

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

مهسا رجب زاده

متولد: ۱۳۹۳

اطلاعات مربیان استان خراسان رضوی

تعداد کل مربیان 251

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان خراسان رضوی

تعداد کل داوران 236

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد