رتبه استان خراسان رضوی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

7

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

7

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

7

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

10

رتبه از نظر
تعداد داوران

9

رتبه از نظر
تعداد مربیان

6

رتبه از نظر
درجه داوران

14

رتبه از نظر
درجه مربیان

5

اطلاعات بازیکنان استان خراسان رضوی

بالاترین ریتینگ آقایان

مسعود مصدق پور

ریتینگ: 2534

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمد تقی غلامپور

متولد: ۱۳۲۳

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

امیر خرمی

متولد: ۱۳۹۳

بالاترین ریتینگ بانوان

میترا حجازی پور

ریتینگ: 2255

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

اعظم مدیرخازنی

متولد: ۱۳۵۰

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

یاسمین زهرا راضی آستارائی

متولد: ۱۳۹۰

اطلاعات مربیان استان خراسان رضوی

تعداد کل مربیان 146

مربی درجه یک

2 نفر

1 نفر

مربی درجه دو

8 نفر

3 نفر

مربی درجه سه

76 نفر

56 نفر

اطلاعات داوران استان خراسان رضوی

تعداد کل داوران 106

داور درجه یک

9 نفر

9 نفر

داور درجه دو

14 نفر

4 نفر

داور درجه سه

44 نفر

26 نفر