رتبه استان خراسان رضوی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

10

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

10

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

8

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

11

رتبه از نظر
تعداد داوران

4

رتبه از نظر
تعداد مربیان

5

رتبه از نظر
درجه داوران

27

رتبه از نظر
درجه مربیان

5

اطلاعات بازیکنان استان خراسان رضوی

بالاترین ریتینگ آقایان

مسعود مصدق پور

ریتینگ: 2498

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمد تقی غلامپور

متولد: ۱۳۲۳

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

محمد طاها فلاح زاده علی آبادی

متولد: ۱۳۹۳

بالاترین ریتینگ بانوان

کیانا معاضدی

ریتینگ: 1732

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

نرگس اسلام خراسانی

متولد: ۱۳۵۶

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

ستایش نژاد حسین

متولد: ۱۳۸۹

اطلاعات مربیان استان خراسان رضوی

تعداد کل مربیان 200

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان خراسان رضوی

تعداد کل داوران 176

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد