رتبه استان خراسان رضوی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

8

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

8

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

10

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

12

رتبه از نظر
تعداد داوران

6

رتبه از نظر
تعداد مربیان

7

رتبه از نظر
درجه داوران

11

رتبه از نظر
درجه مربیان

9

اطلاعات بازیکنان استان خراسان رضوی

بالاترین ریتینگ آقایان

مسعود مصدق پور

ریتینگ: 2510

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمد تقی غلامپور

متولد: ۱۳۲۳

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

سجاد روحی

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

میترا حجازی پور

ریتینگ: 2254

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

اعظم مدیرخازنی

متولد: ۱۳۵۰

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

روشا اکبری

متولد: ۱۳۹۰

اطلاعات مربیان استان خراسان رضوی

تعداد کل مربیان 100

مربی درجه یک

1 نفر

ندارد

مربی درجه دو

4 نفر

4 نفر

مربی درجه سه

51 نفر

40 نفر

اطلاعات داوران استان خراسان رضوی

تعداد کل داوران 95

داور درجه یک

8 نفر

9 نفر

داور درجه دو

11 نفر

4 نفر

داور درجه سه

39 نفر

24 نفر