رتبه استان خراسان رضوی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

7

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

8

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

8

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

10

رتبه از نظر
تعداد داوران

6

رتبه از نظر
تعداد مربیان

7

رتبه از نظر
درجه داوران

21

رتبه از نظر
درجه مربیان

6

اطلاعات بازیکنان استان خراسان رضوی

بالاترین ریتینگ آقایان

مسعود مصدق پور

ریتینگ: 2510

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمد تقی غلامپور

متولد: ۱۳۲۳

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

سجاد روحی

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

میترا حجازی پور

ریتینگ: 2254

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

اعظم مدیرخازنی

متولد: ۱۳۵۰

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

یاسمین زهرا راضی آستارائی

متولد: ۱۳۹۰

اطلاعات مربیان استان خراسان رضوی

تعداد کل مربیان 127

مربی درجه یک

1 نفر

ندارد

مربی درجه دو

9 نفر

4 نفر

مربی درجه سه

63 نفر

50 نفر

اطلاعات داوران استان خراسان رضوی

تعداد کل داوران 106

داور درجه یک

9 نفر

9 نفر

داور درجه دو

14 نفر

4 نفر

داور درجه سه

44 نفر

26 نفر