رتبه استان قم در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

30

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

29

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

29

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

30

رتبه از نظر
تعداد داوران

30

رتبه از نظر
تعداد مربیان

32

رتبه از نظر
درجه داوران

3

رتبه از نظر
درجه مربیان

8

اطلاعات بازیکنان استان قم

بالاترین ریتینگ آقایان

مصطفی سخایی

ریتینگ: 2231

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

سیدتقی دعوتی

متولد: ۱۳۳۲

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

سیدامیدرضا حسینی امینی

متولد: ۱۳۹۰

بالاترین ریتینگ بانوان

سمیه بسیم زاده

ریتینگ: 1362

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

ماه منیر سلحشور

متولد: ۱۳۴۶

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

فاطمه رضایی خیرآبادی

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان قم

تعداد کل مربیان 4

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان قم

تعداد کل داوران 14

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد