رتبه استان قم در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

30

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

30

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

28

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

31

رتبه از نظر
تعداد داوران

30

رتبه از نظر
تعداد مربیان

31

رتبه از نظر
درجه داوران

29

رتبه از نظر
درجه مربیان

31

اطلاعات بازیکنان استان قم

بالاترین ریتینگ آقایان

سعید شریعت

ریتینگ: 1767

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

سعید شریعت

متولد: ۱۳۵۲

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

محمد صادق بوژند

متولد: ۱۳۸۶

بالاترین ریتینگ بانوان

سمیه بسیم زاده

ریتینگ: 1429

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

سیما توکلی

متولد: ۱۳۶۷

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

سمیه بسیم زاده

متولد: ۱۳۷۲

اطلاعات مربیان استان قم

تعداد کل مربیان 2

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

1 نفر

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان قم

تعداد کل داوران 10

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

3 نفر