رتبه استان قزوین در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

15

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

14

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

13

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

13

رتبه از نظر
تعداد داوران

23

رتبه از نظر
تعداد مربیان

20

رتبه از نظر
درجه داوران

2

رتبه از نظر
درجه مربیان

22

اطلاعات بازیکنان استان قزوین

بالاترین ریتینگ آقایان

حسن مهدوی

ریتینگ: 2234

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

داود راسی

متولد: ۱۳۳۱

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

کارن بازیار

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

مهدیس مهدوی

ریتینگ: 1776

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

نرگس کاشی پز

متولد: ۱۳۴۴

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

ملیکا محمدی

متولد: ۱۳۸۹

اطلاعات مربیان استان قزوین

تعداد کل مربیان 28

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

6 نفر

اطلاعات داوران استان قزوین

تعداد کل داوران 30

داور درجه یک

ندارد

2 نفر

داور درجه دو

ندارد

5 نفر

داور درجه سه

ندارد

5 نفر