رتبه استان قزوین در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

31

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

31

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

32

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

27

رتبه از نظر
تعداد داوران

24

رتبه از نظر
تعداد مربیان

25

رتبه از نظر
درجه داوران

19

رتبه از نظر
درجه مربیان

24

اطلاعات بازیکنان استان قزوین

بالاترین ریتینگ آقایان

غلامرضا برزگر اکبری

ریتینگ: 1958

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

داود راسی

متولد: ۱۳۳۱

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

کیانمهر عیوضی

متولد: ۱۳۹۶

بالاترین ریتینگ بانوان

حنانه کریمی

ریتینگ: 0

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

حنانه کریمی

متولد: ۱۳۸۶

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

حنانه کریمی

متولد: ۱۳۸۶

اطلاعات مربیان استان قزوین

تعداد کل مربیان 42

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان قزوین

تعداد کل داوران 42

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد