رتبه استان خراسان شمالی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

30

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

30

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

25

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

26

رتبه از نظر
تعداد داوران

15

رتبه از نظر
تعداد مربیان

15

رتبه از نظر
درجه داوران

1

رتبه از نظر
درجه مربیان

14

اطلاعات بازیکنان استان خراسان شمالی

بالاترین ریتینگ آقایان

مهرداد درخشانی

ریتینگ: 1931

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

سیامک ساعدی

متولد: ۱۳۴۵

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

سید یوسف موسوی چیتگر

متولد: ۱۳۸۹

بالاترین ریتینگ بانوان

ملیحه مجردی

ریتینگ: 1643

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

زهرا احمدی گلیان

متولد: ۱۳۶۸

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

محمد طه رنجبر کلر

متولد: ۱۳۸۶

اطلاعات مربیان استان خراسان شمالی

تعداد کل مربیان 57

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

2 نفر

مربی درجه سه

ندارد

16 نفر

اطلاعات داوران استان خراسان شمالی

تعداد کل داوران 51

داور درجه یک

ندارد

2 نفر

داور درجه دو

ندارد

3 نفر

داور درجه سه

ندارد

11 نفر