رتبه استان مازندران در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

4

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

4

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

6

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

7

رتبه از نظر
تعداد داوران

8

رتبه از نظر
تعداد مربیان

6

رتبه از نظر
درجه داوران

13

رتبه از نظر
درجه مربیان

8

اطلاعات بازیکنان استان مازندران

بالاترین ریتینگ آقایان

علیرضا فیروزجاء

ریتینگ: 2600

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

غلامرضا عفتیان

متولد: ۱۳۲۰

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

رسول خسروی

متولد: ۱۳۹۶

بالاترین ریتینگ بانوان

مبینا علی نسب علمداری

ریتینگ: 2205

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

افسانه دهقان

متولد: ۱۳۵۷

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

بهار رستگار

متولد: ۱۳۹۲

اطلاعات مربیان استان مازندران

تعداد کل مربیان 129

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

2 نفر

مربی درجه سه

ندارد

57 نفر

اطلاعات داوران استان مازندران

تعداد کل داوران 103

داور درجه یک

7 نفر

4 نفر

داور درجه دو

12 نفر

6 نفر

داور درجه سه

43 نفر

31 نفر