رتبه استان مازندران در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

5

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

3

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

6

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

6

رتبه از نظر
تعداد داوران

7

رتبه از نظر
تعداد مربیان

5

رتبه از نظر
درجه داوران

19

رتبه از نظر
درجه مربیان

7

اطلاعات بازیکنان استان مازندران

بالاترین ریتینگ آقایان

علیرضا فیروزجاء

ریتینگ: 2600

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

غلامرضا عفتیان

متولد: ۱۳۲۰

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

رسول خسروی

متولد: ۱۳۹۶

بالاترین ریتینگ بانوان

مبینا علی نسب علمداری

ریتینگ: 2205

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

شوکت جهانشاهی

متولد: ۱۳۴۳

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

بهار رستگار

متولد: ۱۳۹۲

اطلاعات مربیان استان مازندران

تعداد کل مربیان 129

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

2 نفر

مربی درجه سه

ندارد

57 نفر

اطلاعات داوران استان مازندران

تعداد کل داوران 99

داور درجه یک

7 نفر

4 نفر

داور درجه دو

12 نفر

6 نفر

داور درجه سه

41 نفر

29 نفر