رتبه استان مازندران در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

4

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

3

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

6

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

7

رتبه از نظر
تعداد داوران

10

رتبه از نظر
تعداد مربیان

5

رتبه از نظر
درجه داوران

32

رتبه از نظر
درجه مربیان

7

اطلاعات بازیکنان استان مازندران

بالاترین ریتینگ آقایان

علیرضا فیروزجاء

ریتینگ: 2669

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

غلامرضا عفتیان

متولد: ۱۳۲۰

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

رسول خسروی

متولد: ۱۳۹۶

بالاترین ریتینگ بانوان

مبینا علی نسب علمداری

ریتینگ: 2215

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

افسانه دهقان

متولد: ۱۳۵۷

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

دینا حسنی مقدم

متولد: ۱۳۹۵

اطلاعات مربیان استان مازندران

تعداد کل مربیان 150

مربی درجه یک

1 نفر

ندارد

مربی درجه دو

10 نفر

2 نفر

مربی درجه سه

71 نفر

65 نفر

اطلاعات داوران استان مازندران

تعداد کل داوران 103

داور درجه یک

7 نفر

4 نفر

داور درجه دو

12 نفر

6 نفر

داور درجه سه

43 نفر

31 نفر