رتبه استان مازندران در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

5

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

5

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

6

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

7

رتبه از نظر
تعداد داوران

5

رتبه از نظر
تعداد مربیان

5

رتبه از نظر
درجه داوران

13

رتبه از نظر
درجه مربیان

6

اطلاعات بازیکنان استان مازندران

بالاترین ریتینگ آقایان

علیرضا فیروزجاء

ریتینگ: 2600

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

علیرضا یوسفی ماندی

متولد: ۱۳۰۱

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

رسول خسروی

متولد: ۱۳۹۶

بالاترین ریتینگ بانوان

مبینا علی نسب علمداری

ریتینگ: 2205

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

زهرا افشاریان

متولد: ۱۳۰۱

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

بهار رستگار

متولد: ۱۳۹۲

اطلاعات مربیان استان مازندران

تعداد کل مربیان 125

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

1 نفر

مربی درجه سه

ندارد

55 نفر

اطلاعات داوران استان مازندران

تعداد کل داوران 96

داور درجه یک

7 نفر

4 نفر

داور درجه دو

12 نفر

6 نفر

داور درجه سه

38 نفر

29 نفر