رتبه استان مرکزی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

15

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

17

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

12

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

16

رتبه از نظر
تعداد داوران

9

رتبه از نظر
تعداد مربیان

13

رتبه از نظر
درجه داوران

16

رتبه از نظر
درجه مربیان

3

اطلاعات بازیکنان استان مرکزی

بالاترین ریتینگ آقایان

محمدحسین شمسی

ریتینگ: 2217

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

مصطفی نیک پور

متولد: ۱۳۴۰

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

آرین نیک پی

متولد: ۱۳۹۰

بالاترین ریتینگ بانوان

آتوسا سنجری

ریتینگ: 1643

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

ندا میرسعیدی

متولد: ۱۳۶۰

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

تبسم انوری

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان مرکزی

تعداد کل مربیان 91

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان مرکزی

تعداد کل داوران 126

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد