رتبه استان مرکزی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

13

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

15

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

10

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

14

رتبه از نظر
تعداد داوران

10

رتبه از نظر
تعداد مربیان

13

رتبه از نظر
درجه داوران

25

رتبه از نظر
درجه مربیان

15

اطلاعات بازیکنان استان مرکزی

بالاترین ریتینگ آقایان

امیرمحمد حمیدی

ریتینگ: 2263

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمد جعفر یلفانی

متولد: ۱۳۱۹

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

اشکان خرمی

متولد: ۱۳۹۲

بالاترین ریتینگ بانوان

آتوسا سنجری

ریتینگ: 1643

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

صغری گرجی

متولد: ۱۳۴۳

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

تبسم انوری

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان مرکزی

تعداد کل مربیان 64

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

1 نفر

مربی درجه سه

ندارد

34 نفر

اطلاعات داوران استان مرکزی

تعداد کل داوران 95

داور درجه یک

5 نفر

ندارد

داور درجه دو

16 نفر

12 نفر

داور درجه سه

28 نفر

34 نفر