رتبه استان مرکزی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

14

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

15

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

11

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

15

رتبه از نظر
تعداد داوران

6

رتبه از نظر
تعداد مربیان

13

رتبه از نظر
درجه داوران

11

رتبه از نظر
درجه مربیان

14

اطلاعات بازیکنان استان مرکزی

بالاترین ریتینگ آقایان

محمدحسین شمسی

ریتینگ: 2217

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

غلامرضا حبیبی نژاد

متولد: ۱۳۲۶

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

اشکان خرمی

متولد: ۱۳۹۲

بالاترین ریتینگ بانوان

آتوسا سنجری

ریتینگ: 1643

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

صغری گرجی

متولد: ۱۳۴۳

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

کیانا ورزنده

متولد: ۱۳۹۷

اطلاعات مربیان استان مرکزی

تعداد کل مربیان 66

مربی درجه یک

1 نفر

ندارد

مربی درجه دو

3 نفر

ندارد

مربی درجه سه

26 نفر

35 نفر

اطلاعات داوران استان مرکزی

تعداد کل داوران 127

داور درجه یک

5 نفر

ندارد

داور درجه دو

18 نفر

13 نفر

داور درجه سه

41 نفر

50 نفر