رتبه استان لرستان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

20

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

19

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

23

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

15

رتبه از نظر
تعداد داوران

21

رتبه از نظر
تعداد مربیان

18

رتبه از نظر
درجه داوران

10

رتبه از نظر
درجه مربیان

21

اطلاعات بازیکنان استان لرستان

بالاترین ریتینگ آقایان

سامان فرشادی فر

ریتینگ: 2103

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

علی محمد حاجی نژاد

متولد: ۱۳۴۱

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

مهدیار رئوفیان

متولد: ۱۳۹۵

بالاترین ریتینگ بانوان

مهین خسروی

ریتینگ: 1455

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

فوزیه عبدولی

متولد: ۱۳۵۲

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

یاسمین حسنی سعدی

متولد: ۱۳۹۲

اطلاعات مربیان استان لرستان

تعداد کل مربیان 75

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان لرستان

تعداد کل داوران 50

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد