رتبه استان لرستان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

17

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

17

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

23

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

18

رتبه از نظر
تعداد داوران

27

رتبه از نظر
تعداد مربیان

25

رتبه از نظر
درجه داوران

16

رتبه از نظر
درجه مربیان

23

اطلاعات بازیکنان استان لرستان

بالاترین ریتینگ آقایان

سامان فرشادی فر

ریتینگ: 2071

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمدکاظم الماسیان

متولد: ۱۳۳۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

امیررضا یاوری راد

متولد: ۱۳۹۰

بالاترین ریتینگ بانوان

خدیجه فاطمی نیک

ریتینگ: 1602

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

زینب خوش صفا

متولد: ۱۳۶۳

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

محیا پاپی زاده

متولد: ۱۳۸۸

اطلاعات مربیان استان لرستان

تعداد کل مربیان 17

مربی درجه یک

1 نفر

ندارد

مربی درجه دو

1 نفر

ندارد

مربی درجه سه

9 نفر

6 نفر

اطلاعات داوران استان لرستان

تعداد کل داوران 22

داور درجه یک

2 نفر

ندارد

داور درجه دو

2 نفر

ندارد

داور درجه سه

9 نفر

9 نفر