رتبه استان لرستان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

20

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

18

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

28

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

19

رتبه از نظر
تعداد داوران

27

رتبه از نظر
تعداد مربیان

28

رتبه از نظر
درجه داوران

24

رتبه از نظر
درجه مربیان

9

اطلاعات بازیکنان استان لرستان

بالاترین ریتینگ آقایان

ابراهیم عفافی

ریتینگ: 2021

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمدکاظم الماسیان

متولد: ۱۳۳۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

امیررضا یاوری راد

متولد: ۱۳۹۰

بالاترین ریتینگ بانوان

مهتاب فلاح زاده فرد

ریتینگ: 1619

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

هما سمریان

متولد: ۱۳۴۸

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

محیا پاپی زاده

متولد: ۱۳۸۸

اطلاعات مربیان استان لرستان

تعداد کل مربیان 25

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان لرستان

تعداد کل داوران 28

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد