رتبه استان کردستان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

27

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

27

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

23

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

18

رتبه از نظر
تعداد داوران

26

رتبه از نظر
تعداد مربیان

21

رتبه از نظر
درجه داوران

26

رتبه از نظر
درجه مربیان

14

اطلاعات بازیکنان استان کردستان

بالاترین ریتینگ آقایان

آروین محمدی

ریتینگ: 1994

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

مصطفی ایوبی

متولد: ۱۳۴۳

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

آرشام حسینی

متولد: ۱۳۹۶

بالاترین ریتینگ بانوان

بهاره زمانی

ریتینگ: 1625

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

بهاره زمانی

متولد: ۱۳۶۴

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

ملودی فرهنگ

متولد: ۱۳۹۷

اطلاعات مربیان استان کردستان

تعداد کل مربیان 62

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان کردستان

تعداد کل داوران 36

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد