رتبه استان کردستان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

29

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

28

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

25

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

22

رتبه از نظر
تعداد داوران

24

رتبه از نظر
تعداد مربیان

31

رتبه از نظر
درجه داوران

29

رتبه از نظر
درجه مربیان

30

اطلاعات بازیکنان استان کردستان

بالاترین ریتینگ آقایان

کامران اسدی

ریتینگ: 2011

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

بهزاد خوش کلامیان

متولد: ۱۳۴۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

اهورا زمانی نژاد

متولد: ۱۳۹۰

بالاترین ریتینگ بانوان

بهاره زمانی

ریتینگ: 1625

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

شرمین جعفرپور

متولد: ۱۳۵۴

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

یلدا مرادی

متولد: ۱۳۹۰

اطلاعات مربیان استان کردستان

تعداد کل مربیان 11

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

1 نفر

مربی درجه سه

ندارد

2 نفر

اطلاعات داوران استان کردستان

تعداد کل داوران 32

داور درجه یک

2 نفر

3 نفر

داور درجه دو

7 نفر

8 نفر

داور درجه سه

8 نفر

4 نفر