رتبه استان کهگیلویه و بویر احمد در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

26

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

26

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

29

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

28

رتبه از نظر
تعداد داوران

32

رتبه از نظر
تعداد مربیان

31

رتبه از نظر
درجه داوران

31

رتبه از نظر
درجه مربیان

6

اطلاعات بازیکنان استان کهگیلویه و بویر احمد

بالاترین ریتینگ آقایان

سید حسین دانش پور

ریتینگ: 2025

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

سیاوش نورافکن

متولد: ۱۳۴۲

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

سید اهورا دانش پور

متولد: ۱۳۹۶

بالاترین ریتینگ بانوان

نیلوفر سرشکانی

ریتینگ: 1797

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

نیلوفر سرشکانی

متولد: ۱۳۶۳

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

ثمینا نارکی

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان کهگیلویه و بویر احمد

تعداد کل مربیان 18

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان کهگیلویه و بویر احمد

تعداد کل داوران 11

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد