رتبه استان کهگیلویه و بویر احمد در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

25

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

24

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

28

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

25

رتبه از نظر
تعداد داوران

31

رتبه از نظر
تعداد مربیان

28

رتبه از نظر
درجه داوران

12

رتبه از نظر
درجه مربیان

28

اطلاعات بازیکنان استان کهگیلویه و بویر احمد

بالاترین ریتینگ آقایان

سید حسین دانش پور

ریتینگ: 2062

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

سیاوش نورافکن

متولد: ۱۳۴۲

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

محمدامین دشتستانی

متولد: ۱۳۹۰

بالاترین ریتینگ بانوان

زهرا برزن

ریتینگ: 1486

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

پریوش ناصری

متولد: ۱۳۵۵

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

نیکا یوسفی

متولد: ۱۳۸۷

اطلاعات مربیان استان کهگیلویه و بویر احمد

تعداد کل مربیان 11

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

1 نفر

مربی درجه سه

ندارد

5 نفر

اطلاعات داوران استان کهگیلویه و بویر احمد

تعداد کل داوران 11

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

3 نفر

داور درجه سه

ندارد

3 نفر