رتبه استان کهگیلویه و بویر احمد در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

22

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

18

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

22

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

23

رتبه از نظر
تعداد داوران

32

رتبه از نظر
تعداد مربیان

31

رتبه از نظر
درجه داوران

20

رتبه از نظر
درجه مربیان

25

اطلاعات بازیکنان استان کهگیلویه و بویر احمد

بالاترین ریتینگ آقایان

سید حسین دانش پور

ریتینگ: 2057

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمد امین شبیبی

متولد: ۱۳۳۵

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

حسین گودرزی

متولد: ۱۳۹۰

بالاترین ریتینگ بانوان

نیلوفر سرشکانی

ریتینگ: 1661

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

لیلا احدی

متولد: ۱۳۵۷

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

ثمینا نارکی

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان کهگیلویه و بویر احمد

تعداد کل مربیان 16

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان کهگیلویه و بویر احمد

تعداد کل داوران 9

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد