رتبه استان کیش در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

20

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

25

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

16

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

25

رتبه از نظر
تعداد داوران

30

رتبه از نظر
تعداد مربیان

29

رتبه از نظر
درجه داوران

4

رتبه از نظر
درجه مربیان

30

اطلاعات بازیکنان استان کیش

بالاترین ریتینگ آقایان

محمدحسین هروی

ریتینگ: 1793

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

عباس فرخی

متولد: ۱۳۲۵

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

الشن مرادی

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

نگار سرلک

ریتینگ: 1117

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

مدینه علایی

متولد: ۱۳۵۴

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

پارمیس ملک محمدی

متولد: ۱۳۸۹

اطلاعات مربیان استان کیش

تعداد کل مربیان 21

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان کیش

تعداد کل داوران 17

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد