رتبه استان کیش در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

29

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

30

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

24

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

31

رتبه از نظر
تعداد داوران

30

رتبه از نظر
تعداد مربیان

29

رتبه از نظر
درجه داوران

4

رتبه از نظر
درجه مربیان

30

اطلاعات بازیکنان استان کیش

بالاترین ریتینگ آقایان

کارن امینی

ریتینگ: 1683

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

غلامرضا عنبر

متولد: ۱۳۳۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

دانیال بابالو

متولد: ۱۳۹۳

بالاترین ریتینگ بانوان

نگار سرلک

ریتینگ: 1185

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

نسرین فائق

متولد: ۱۳۵۸

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

`پارمین خاجو

متولد: ۱۳۹۴

اطلاعات مربیان استان کیش

تعداد کل مربیان 20

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان کیش

تعداد کل داوران 16

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد