رتبه استان کرمان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

9

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

9

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

7

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

11

رتبه از نظر
تعداد داوران

13

رتبه از نظر
تعداد مربیان

10

رتبه از نظر
درجه داوران

31

رتبه از نظر
درجه مربیان

9

اطلاعات بازیکنان استان کرمان

بالاترین ریتینگ آقایان

مهدی امینی زاده

ریتینگ: 2100

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

پرویز دارابی زاده

متولد: ۱۳۲۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

محمدپارسا یزدانی فر

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

طوبی درینی

ریتینگ: 1724

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

طاهره شیخ الاسلامی

متولد: ۱۳۴۴

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

سارا کیان فرد

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان کرمان

تعداد کل مربیان 85

مربی درجه یک

4 نفر

ندارد

مربی درجه دو

5 نفر

1 نفر

مربی درجه سه

47 نفر

27 نفر

اطلاعات داوران استان کرمان

تعداد کل داوران 59

داور درجه یک

3 نفر

2 نفر

داور درجه دو

3 نفر

6 نفر

داور درجه سه

30 نفر

15 نفر