رتبه استان کرمان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

8

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

8

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

8

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

11

رتبه از نظر
تعداد داوران

13

رتبه از نظر
تعداد مربیان

11

رتبه از نظر
درجه داوران

23

رتبه از نظر
درجه مربیان

10

اطلاعات بازیکنان استان کرمان

بالاترین ریتینگ آقایان

سیاوش خواجه ئی

ریتینگ: 2142

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

پرویز دارابی زاده

متولد: ۱۳۲۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

شایان عزت آبادی پور

متولد: ۱۳۹۴

بالاترین ریتینگ بانوان

طوبی درینی

ریتینگ: 1700

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

طاهره شیخ الاسلامی

متولد: ۱۳۴۴

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

روژان عزت آبادی پور

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان کرمان

تعداد کل مربیان 88

مربی درجه یک

4 نفر

ندارد

مربی درجه دو

5 نفر

1 نفر

مربی درجه سه

49 نفر

28 نفر

اطلاعات داوران استان کرمان

تعداد کل داوران 60

داور درجه یک

3 نفر

2 نفر

داور درجه دو

3 نفر

6 نفر

داور درجه سه

31 نفر

15 نفر