رتبه استان کرمان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

7

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

7

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

9

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

3

رتبه از نظر
تعداد داوران

11

رتبه از نظر
تعداد مربیان

7

رتبه از نظر
درجه داوران

28

رتبه از نظر
درجه مربیان

1

اطلاعات بازیکنان استان کرمان

بالاترین ریتینگ آقایان

پوریا درینی

ریتینگ: 2399

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

پرویز دارابی زاده

متولد: ۱۳۲۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

پرهام زین الدینی میمند

متولد: ۱۳۹۶

بالاترین ریتینگ بانوان

طوبی درینی

ریتینگ: 1815

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

تهمینه کریمی

متولد: ۱۳۴۷

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

بارانا سلطانی نژاد

متولد: ۱۳۹۵

اطلاعات مربیان استان کرمان

تعداد کل مربیان 211

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان کرمان

تعداد کل داوران 136

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد