رتبه استان اصفهان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

6

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

6

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

5

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

5

رتبه از نظر
تعداد داوران

2

رتبه از نظر
تعداد مربیان

3

رتبه از نظر
درجه داوران

22

رتبه از نظر
درجه مربیان

3

اطلاعات بازیکنان استان اصفهان

بالاترین ریتینگ آقایان

شاهین لرپری زنگنه

ریتینگ: 2488

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

روح اله صالحی

متولد: ۱۳۲۴

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

علی نصیرپور

متولد: ۱۳۹۲

بالاترین ریتینگ بانوان

طناز ازلی

ریتینگ: 2045

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

آرزو ملک الکلامی

متولد: ۱۳۴۲

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

باران براتی

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان اصفهان

تعداد کل مربیان 266

مربی درجه یک

1 نفر

ندارد

مربی درجه دو

15 نفر

ندارد

مربی درجه سه

133 نفر

117 نفر

اطلاعات داوران استان اصفهان

تعداد کل داوران 186

داور درجه یک

10 نفر

11 نفر

داور درجه دو

23 نفر

32 نفر

داور درجه سه

51 نفر

59 نفر