رتبه استان اصفهان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

6

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

7

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

3

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

5

رتبه از نظر
تعداد داوران

2

رتبه از نظر
تعداد مربیان

4

رتبه از نظر
درجه داوران

17

رتبه از نظر
درجه مربیان

32

اطلاعات بازیکنان استان اصفهان

بالاترین ریتینگ آقایان

شاهین لرپری زنگنه

ریتینگ: 2492

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

رحمت اله محمد پور دهکردی

متولد: ۱۳۳۸

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

آرین براهیمی ورنوسفادرانی

متولد: ۱۳۹۳

بالاترین ریتینگ بانوان

رامیلا واگوهیان

ریتینگ: 1721

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

حریر سمالی سیبکی

متولد: ۱۳۳۸

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

درسا ادیب

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان اصفهان

تعداد کل مربیان 329

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان اصفهان

تعداد کل داوران 195

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد