رتبه استان اصفهان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

6

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

6

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

5

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

7

رتبه از نظر
تعداد داوران

2

رتبه از نظر
تعداد مربیان

2

رتبه از نظر
درجه داوران

16

رتبه از نظر
درجه مربیان

2

اطلاعات بازیکنان استان اصفهان

بالاترین ریتینگ آقایان

شاهین لرپری زنگنه

ریتینگ: 2489

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

روح اله صالحی

متولد: ۱۳۲۴

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

علی نصیرپور

متولد: ۱۳۹۲

بالاترین ریتینگ بانوان

طناز ازلی

ریتینگ: 1946

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

آرزو ملک الکلامی

متولد: ۱۳۴۲

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

تارا بیگ زاده جلالی

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان اصفهان

تعداد کل مربیان 236

مربی درجه یک

1 نفر

ندارد

مربی درجه دو

14 نفر

ندارد

مربی درجه سه

119 نفر

102 نفر

اطلاعات داوران استان اصفهان

تعداد کل داوران 154

داور درجه یک

10 نفر

11 نفر

داور درجه دو

17 نفر

27 نفر

داور درجه سه

42 نفر

47 نفر