رتبه استان اصفهان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

6

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

6

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

5

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

5

رتبه از نظر
تعداد داوران

2

رتبه از نظر
تعداد مربیان

3

رتبه از نظر
درجه داوران

16

رتبه از نظر
درجه مربیان

3

اطلاعات بازیکنان استان اصفهان

بالاترین ریتینگ آقایان

شاهین لرپری زنگنه

ریتینگ: 2489

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

روح اله صالحی

متولد: ۱۳۲۴

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

علی نصیرپور

متولد: ۱۳۹۲

بالاترین ریتینگ بانوان

آنوشا مهدیان

ریتینگ: 2034

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

آرزو ملک الکلامی

متولد: ۱۳۴۲

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

تارا بیگ زاده جلالی

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان اصفهان

تعداد کل مربیان 237

مربی درجه یک

1 نفر

ندارد

مربی درجه دو

14 نفر

ندارد

مربی درجه سه

121 نفر

101 نفر

اطلاعات داوران استان اصفهان

تعداد کل داوران 179

داور درجه یک

10 نفر

11 نفر

داور درجه دو

23 نفر

29 نفر

داور درجه سه

48 نفر

58 نفر