رتبه استان ایلام در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

29

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

27

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

32

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

22

رتبه از نظر
تعداد داوران

29

رتبه از نظر
تعداد مربیان

27

رتبه از نظر
درجه داوران

22

رتبه از نظر
درجه مربیان

27

اطلاعات بازیکنان استان ایلام

بالاترین ریتینگ آقایان

مهدی نیکوکار

ریتینگ: 2004

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

یدالله مرشدی

متولد: ۱۳۴۸

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

علی جهانی

متولد: ۱۳۸۸

بالاترین ریتینگ بانوان

زهرا رضایی

ریتینگ: 1223

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

بهنوش محمدی

متولد: ۱۳۶۵

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

زهرا رضایی

متولد: ۱۳۸۴

اطلاعات مربیان استان ایلام

تعداد کل مربیان 15

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

5 نفر

اطلاعات داوران استان ایلام

تعداد کل داوران 17

داور درجه یک

1 نفر

ندارد

داور درجه دو

1 نفر

ندارد

داور درجه سه

9 نفر

6 نفر